Batist Medical Group
Germany
Batist Medical Deutschland
Austria
Batist Medical Austria
Poland
Batist Medical Polska
Czech Republic
BATIST Medical a.s.
Slovakia
Batist Medical SK, s.r.o.

Novinky

16.11.2017

Zveřejnění dodatečné výzvy jedinému akcionáři k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtuZveřejnění dodatečné výzvy jedinému akcionáři k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

Společnost BATIST Medical a.s., IČ 288 13 936, se sídlem Nerudova 309, PSČ 54941, Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2978 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s rozhodnutím o změně podoby všech akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou Společnost opakovaně vyzývá jediného akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu jediného akcionáře vedeného u některého z účastníků Centrálního Depozitáře Cenných Papírů, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

Společnost tuto výzvu zveřejňuje v Obchodním věstníku, uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a dále jej zasílá jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Praze dne 14. listopadu 2017

Představenstvo BATIST Medical a.s.Publication of additional request to submit shares and to provide details regarding its portfolio account

The company BATIST Medical a.s., Company ID: 288 13 936, with its registered seat at Nerudova 309, Postal Code 549 41 Cerveny Kostelec, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec Kralove, Section B, File 2978 (hereinafter the “Company”),

hereby in connection with a resolution on dematerialization of shares in certificated form issued by the Company to dematerialized shares, repeatedly requests the Sole Shareholder of the Company to submit all of the shares in certificated form issued by the Company for the purpose of their dematerialization, at the address of the registered office of the Company within a period of two months from the date of publication of this request in the Commercial Bulletin and to provide details regarding its portfolio account maintained by one of the participants in the Central Securities Depository Prague, to which the dematerialized shares shall be registered.

The Company publishes this request in the Commercial Bulletin, on the website of the Company and further sends the Resolution to the address of its Sole Shareholder specified in the register of shareholders of the Company.

Prague, November 14. 2017

Board of Directors of Medical a.s.Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace